รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยในโอกาส เยี่ยมนักเรียนนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายอุดร ตันติสุนทร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษา และมอบเครื่องพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 89,900 บาท สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับภาคประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ท้อ ทำความสะอาด ณ ถนนริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดพระนารายณ์ บ้านปากห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 1
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม นพไหว้สาบูชาครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา และเป็นมงคลชีวิต ให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social media)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ครู และ นักเรียนนักศึกษาวิทยัลยเทคนิคตากร่วมกับ อบต. ป่ามะม่วง ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดร้าง ต.ป่ามะม่าง อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการมหกรรมเพื่อมวลชนแชลเลนเดย์ (Challenge Day) เพื่อเป็นการส่งสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ