วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(855)
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชม และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัด โครงการอบรมการแต่งหน้าขึ้น
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการตรวจสุขภาพ และกลุ่มเสี่ยงนักเรียนระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้จัดโครงการ E-sport การแข่งขัน เกมส์ ROV โดย ชมรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ปวส.1 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดพิธีมอบหนังสือ”ศาสตร์ของพระราชา:ผุ้นำโลกในการพัฒนาอย่ายั่งยืนรวมกฎหมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ