รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอกิตติคุณ และบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยสาขาบัญชี จัดโครงการบัญชีธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Class Room) วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยแผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ระดับภาค และระดับชาติ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดน่านและได้รับรางวัลหลายรายการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม กิจกรรมโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่อนุรักป่าน้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดส้มเกลี้ยง วัดอัมพวัน และวัดโคกเจดีย์
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ