รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทให้กับนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง และกล่าวชมเชยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานเชื่อมเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานอินเตอร์แมค 2019
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วม งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปฐนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีให้ผู้บริหาร และ ครู ให้คำแนะนำก่อนนักเรียน นักศึกษา จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานเชื่อมเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค ในงานอินเตอร์แมค 2019
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดตาก จากนั้นรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2562
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ