ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้จัดกิจกรรมเดย์แคมป์ (พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ โดยมี นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับ ทำหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 16 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ