ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ โดยมีตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 แห่ง ดังนี้ บริษัท สยามนิสสันแม่สอด สาขาตาก บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี เอน ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 12 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ