ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการธนาคารความดี การจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 14 ชมรม กล่าวรายงานโดย นายจิรพงศ์ กลับเผื่อน ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่ทำความดีทั้งในสถานศึกษา หรือนอกสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะกล้าในการทำความดีเพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 1 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ