ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับและเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ให้ความสำคัญกับการออมเพื่อความมั่นคงในชีวิตในบั้นปลาย โดยมี นายสิงห์คาร อ้นมั่น จ่าจังหวัดตากและนายอภิชัย สายสดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการองค์กรกล่าวชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมการสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์กับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยากรบรรยายจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บรรยายในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมวินัยการออมการสมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์กองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังโครงการฯ วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 1 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ