วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายกฤษณพงค์ พรมบุญชู นายยกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินงาน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพเข้าร่วมรับการประเมิน โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ประธานคณะกรรมการ 2. นายพงษ์ศักดิ์ พันธ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ 3. นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กรรมการ 4. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 5. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ 6. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 11 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ