วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาล "Merry Christmas" โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และรับของรางวัล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ ครู ร่วมมอบรางวัล วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 10 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ