วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เปิดโครงการ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 15 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ