วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 10 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ