วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม: นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับ ภาคเหนือ และมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 2. นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 3. นายชัยสิทธิ์ สง่างาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 4. นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 5. นางอรอาภา จาคำคง สำนักความร่วมมือ 6. นางปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 7. นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดย นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และทีมงานฯ เข้ารับการประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 11 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ