»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นฯ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาช่างยนต์ (สอนประจำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม) รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ ในปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเพื่อจัดหาและติดตั้งสำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้กองทุนนวัตกรรมทำความเย็น รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างยนต์ ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (แห่เทียนจำนำพรรษา) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และชมรมวิชาชีพทุกชมรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น (ถวายเทียนจำนำพรรษา) ณ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง และวัดโคกเจดีย์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมออมทรัพย์สามัญ ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีฯ ภาพ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ภาพ : จ.ส.อ.กฤษณะ/ketsarin

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ