วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รายละเอียด ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดูรายละเอียดดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายวิชาเรียนเพิ่มภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
»กำหนดการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควตา) ( เพิ่มเติม )
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากสโมสรลูกเสือจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกอบพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม: นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับ ภาคเหนือ และมีคณะกรรมการ ดังนี้ 1. นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร 2. นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 3. นายชัยสิทธิ์ สง่างาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 4. นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 5. นางอรอาภา จาคำคง สำนักความร่วมมือ 6. นางปฏิมา พุฒตาลดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 7. นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดย นายวุฒิชัย ใจมูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และทีมงานฯ เข้ารับการประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก 2. นางละมุล รื่นรวย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 3. นายชัยกร สุขคำ ครูวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4. นางสาวจิราวรรณ นันทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 5. นายพนหวัฒน์ ศิริพันธ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก และมี นักเรียน นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก, วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้ารับการประเมิน วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ