วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
»กำหนดการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควตา) ( เพิ่มเติม )
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
»รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบโควตา)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างยนต์
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว รายละเอียดที่แนบ ดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม: ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของวิทยาลัยเทคนิคตาก และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายนำโชค จันทร์ปุก หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เปิดโครงการ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน โดยมี นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2564 และต้อนรับปีใหม่ 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ