»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาไทย ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา รายละเอียนแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2567 ละเอียดดังแนบนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธาน

....................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (เทศกาลงานลอยกระทงสาย สร้างสุขและปลอดเหล้า) ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสายเชิงสะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 5F ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข (ทิศเหนืออาคารกิตติคุณ) ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับและนายวีระยุทธ ด้วงบาง ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมการประกอบพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และออกบำเพ็ญประโยชน์หลังจากเสร็จพิธี

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ