วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ตามรายละเอียดที่แนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องขอเลื่อนการรายงานตัวของ นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมทิศทางวิสวกรรมและหุ่นยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
»ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกมควบคุมทิศทางวิศวกรรมและหุ่นยนต์
»ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ นางมานิศา เปรมสัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ และ นางจินตนา แก้วมรกต ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ในครั้งนี้ วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการประชาชน ได้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดตาก โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2564 ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พยาบาล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ประจำอยู่ตลอด 24 ชม. โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างมีความสุขและปลอดภัย โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) โดย นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ วิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยข้าราชการครู เข้ารับฟังการบรรยาย วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 07.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ