วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์พร้อมจอทัชสกิน 4k ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการโลจิสต์พร้อมจอทัชสกิน 4K
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบมานี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่เข้าการร่วมแข่งขันครั้งนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย การดำเนินงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานปกครอง เข้าร่วมการประชุม รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายโชติเวชณ์ อิ้งเกลี้ยง ประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม มอบถ้วยประกาศเกียรติคุณ โครงการนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร : ตู้แช่ผลไม้ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร โครงการ Archewit food safety : พัฒนานวัตกรสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เวทีขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัย (Good safety) นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขางานการบัญชี 1. นางสาวกมลพร กุดแก้ว 2. นางสาวรุจิรดา คำหมี 3. นางสาวทิพย์นารี พะกะยะ โดยมี ครูที่ปรึกษาโครงการ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล 2. นางสาวนาตยา กาวีแห โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมรับถ้วยประกาศเกียรติคุณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:กลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และ ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ