»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาวิชาช่างยนต์ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสุกัญญา แสงจุ่น นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนางสาวนาตยา กาวีแห หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การสร้างความเข้าใจรูปแบบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดตาก ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวรายงานโดย นางปราณี คู่มณี ศึกษาธิการจังหวัดตาก ภายใต้ 3 โครงการประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2) โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาฯ และ 3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า (อาหารคาว หวาน) แด่สามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำครู นักเรียน นักศึกษา เข้าปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพม.กำแพงเพชร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

....................................................
อัลบั้ม:วันที่ 15 เมษายน 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำด้านการให้บริการกำกับควบคุมส่งเสริมสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และประเมินศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน พีที ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ