วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดูรายละเอียดดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายวิชาเรียนเพิ่มภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
»กำหนดการมอบตัวของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่ม ม.6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รอบโควตา) ( เพิ่มเติม )
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
»รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบโควตา)
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงาม จังหวัดตาก โดย นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ณ วัดกลางสวนดอกไม้ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก บริจาครถตู้นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2171 ตาก หมายเลขเครื่อง 2L - 3646520 หมายเลขตัวถัง Lll112 - 0072993 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน ผู้รับมอบรถตู้นั่งส่วนบุคล โดย นางอัญชัญ ครุฑแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาส และกล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน ในการเปิดเรียนของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 พะเยาเกมส์ รอบชิงชนะเลิศ ทีมนักกีฬา วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ให้กับ - นางสาวยวิษฐา สอนสาลี ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มวยสากล ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 75 กก. (หญิง) - นางสาววันวิสา เกตุสูงเนิน ปวช.3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญทอง รุ่น 60 กก. (หญิง) - นายณัฐพงศ์ วิมล ปวช 1 สาขาวิชาช่างยนต์ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 48 กก. (ชาย) - นางสาววิชญา ตารินทร์ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มวยไทยสมัครเล่น ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รุ่น 51 กก. (หญิง) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ