»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียดแนบดังนี้
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมกับวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือทางด้านวิซาการกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตากในปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว รองผู้อำนวยการวิชาการ วางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ หัวหน้าแผนกของวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการจัดทำแผนฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิงอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมยกระดับพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพแก่ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมยกระดับ ฯลฯ วิทยากรบรรยายโดย นายสมรวม มงคลแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูสาขางานยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้ารับฟังการอบรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 131 แพค ให้กับวัดหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในวันที่ 31พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ