วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคตาก
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ รายละเอียดแนบ ดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดแนบดังนี้
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดดังนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโลจิสติกส์พร้อมจอทัชสกิน 4k ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการโลจิสต์พร้อมจอทัชสกิน 4K
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ นายวีระพงศ์ คำกมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือในสถานที่และบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วย นายธีระยุทธ กันเหม็น และ นางเสาวนีย์ วรน้อย พนักงานราชการครู วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ

....................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวนฤมล แสนสมุทรใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี ตาก กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 92 คน วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนไฮเทค – เทคโนโลยี ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นางสาวนาตยา กาวีแห หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และ นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้นำเสนอการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ห้องเรียนอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดใหม่ล่าสุด "การบังคับอากาศยานไร้คนขับประยุกต์ใช้สู่งานอาชีพ"

....................................................

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ