ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคตาก


60.การประกาศรับสมัครเป็นผุ็ประกอบการ ปี 2565



>

59.การใช้ศูนย์บ่มเพาะเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอก









>

58.การประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ โดยมีคณะการภายนองจากธนาคารออมสินและบริษัทบิ๊กคาเมร่าจำกัด พร้อมทั้งคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้













>

57.ธูรกิจใหม่ ปี 2564
1. ธูรกิจน้ำหอมCHANA
2.ธุรกิจ friend cookie
3.ธุรกิจ แดปหมู Shake













>

56.การศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ โดยศึกษาดูงานการขายออนไลน์ จากคุณ อนุรักษ์ เมฆหมอก ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาแม่สอด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564











>

55.การอบรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษาจังหวัดตาก ด้วยระบบออนไลน











>

54.หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ 8 - 22 กันยายน 2564



>

53.รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ปี 2654



>

52. สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลขนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563



>

51. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์. จัดโดย ณ เชียงใหม่









>

50. กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา. วิทยาลัยอาขีวศึกษาเขียงใหม่. และศูนย์โอท๊อป. อำเภอสันกำแพง





























>

49. กิจกรรมการอบรมการบ่มเพาะการเป็ยผู้ประกอบการ. ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา. ระดับอาขีวศึกษาจังหวัดตาก













>

48. รับสมัครเข้าร่วมอบรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563





>

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก


47. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชาติ. ณ จังหวัดร้อยเอ็ด











46. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย









45. การประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ





44. การประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ





43. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแผนธุริจ ได้เข้ารอบ 100 สุดท้ายระดับประเทศ ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของผู้เรียนอาชีวะ
















42. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
















41. นายอุดร ตันติสุนทร มอบเครื่องพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 89,900 บาท สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก








40. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้นำนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ ไปศึกษาดูงานที่ งาน OTOP Midyear 2019 จัดภายใต้ธีมงาน “OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี








































39. วิทยาลัยเทคนิคตากเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก






















38. วิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ รอบ 4 ดาว ผลคะแนนได้รับการประเมินระดับ 4 ดาวได้ไป ประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 5 ดาวต่อไป




















37. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ




36. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ เป็นวิทยากรแกนนำและนางสาวน้ำเพชร อินทรโชติ เข้าร่วมการอบรมด้าน design thinking immersion and entrepreneurship for innovation ภายใต้โครงการร่วมมือกับสิงคโปรเพื่อพัฒนาครู ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
























35. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ส่งนักศึกษาสาขาการตลาด เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ PIM INNOVATION BIZ PLAN CHALLENG 2019 ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่












35. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก นักศึกษาที่ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

1นางสาวสุมิตรา ชมเชียงคำ นักศึกษาสาขางานการตลาด เจ้าของกิจการธุรกิจ น้ำปั่นเกล็กกรอบ ท่าแค





2นางสาวสุมิตรา สันติวิภารัตน์ นักศึกษาสาขาการตลาด เจ้าของธุรกิจ wink white lampang ขายออนไลน์เครื่องสำอางค์





3นางสาวธนพร พุทธวงษ์ เจ้าของธุรกิจยำแซ่บ station tak ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น ปวช 3







4นางสาวปนัดดา หุ่นสุวรรณ เจ้าของธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น สไตล์โก กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.2 การตลาด








34. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับโล่รางวัลจากการประเมินระดับ 5 ดาว ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2 ปีซ้อน ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560






33. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากยินดีต้อนรับ คณะ​ศึกษา​ดูงาน​จาก​ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม​ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก












32. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ส่งคุณครูณัฐวัฒน์ ศิริพันธุ์ เข้าร่วมฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับ ITE Education Service และ Temasek Founation international ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 9-21 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์


















31. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตากและเข้าแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับภาคเหนือ ที่จัหงัดเชียงใหม่










30. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการคัดเลือกและจัดแสดงแผนธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2561 ที่วิทยาลัยอาชวีศึกษาธนบุรี












29. งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าส่งแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2561












28. นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคตากกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก












27. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และวัฒนธรรมจากประเทศสิงคโปร์ Singapore - Tak Cultural Exchange Program เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก












26. คณะผู้บริหารให้กำลังใจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561




























25. วิทยลัยเทคนิคตากต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก










24. วิทยาลัยเทคนิคตากผ่านเข้ารอบยี่สิบทีมสุดท้ายระดับประเทศ การเขียนแผนธุรกิจของสำนักงานมาตราฐานอาชีวศึกษา
















23. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาขีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 3 ดาว นำเสนอผลงาน ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง




22. คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ระดับสามดาว












21. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561












20. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก










19. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561


















18. วิทยาลัยเทคนิคตากรับสมัครผู้ที่สนใจทำธุรกิจ




17. นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก สามารถประกอบอาชีพได้ และสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา

1นางสาวศกลวรรณ เป็นพนักสัก นักศึกษาสาขาการตลาด เป็นเจ้าของกิจการขนมปังปิ้ง ตลาดกาดนั่งยอง ตลาดนัดต่างๆ







2นางสาวนิชาภา เลิศสินพนากุล นักศึกษาสาขาการตลาด เป็นเจ้าของกิจการร้านขายผลไม้ตามฤดูกาล ตลาดดอยมูเซอ








16. การใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่บุคลคลภายนอกและภายในสถานศึกษา




























15. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร้านกาแฟ TTC Coffee House ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561






14. วิทยาลัยเทคนิคตากได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี








13. วิทยาลัยเทคนิคตาก ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับ 5 ดาว ด้วยคะแนน 182 คะแนน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่












12. ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคตาก
















11. โชว์ร้านในงานการจัดศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำนักงานการศึกษาธิการภาค 7 วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก


















10. ประกวดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2560




















9. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหิจเพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา







การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้แก่ผู้ที่สนใจ



การทำบัญชี งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ของธุรกิจต่างๆ



การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ



รางวัลการเขียนแผนธุรกิจในการข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือ
เป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจระดับชาติ



ศิษย์เก่าบ่มเพาะ เมื่อจบมาแล้ว สามารถประกอบอาชีพออนไลน์ได้




8. การศึกษาดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ปีการศึกษา 2560


















7. อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก












6. ศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(บ่มเพาะ)










5. อบรมการเขียนแผนธุรกิจ










4. กิจกรรมร้าน TTC Copy&Art โดยสาขาการตลาด








3. กิจกรรมร้าน TTC Coffee House โดยสาขาการโรงแรม




















2. กิจกรรมร้าน TTC Car Wach โดยสาขาเทคนิคยานยนต์












1. กิจกรรมร้านน้ำดื่มตราวิทยาลัยเทคนิคตาก













ระบบงานออนไลน์










เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ