ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปสาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครูกลุ่มงานบริหารทั่วไปสาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบดังนี้
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ