วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม: ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 ของวิทยาลัยเทคนิคตาก และให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 8 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ