วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ พ.อ.อ.ทวีผล ธรรมานุวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองตาก นายวสันต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล รักษาการในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ