วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่เข้าการร่วมแข่งขันครั้งนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 40 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2] [3] [4]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ