ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ