วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม: นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้างานเข้าร่วมในการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 4 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ