วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” ภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 5 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ