ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแจกของรางวัล และกิจกรรมร่วมสนุกให้กับเด็กที่มาร่วมงานอย่างมากมาย จำนวน: 15 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ