ชื่ออัลบั้ม:สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โดยมีนาย ณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธารกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ วิทยาเทคนิคตาก จำนวน: 15 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ