ชื่ออัลบั้ม:คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมสุขภาวะในอาชีวศึกษา (อาชีวิต) จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 1 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ