ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตาก ประจำปี 2566 "สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ