วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่สละ โรงเรียนบ้านแม่พูล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ และ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน: 5 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ