วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญกิจกรรม Day Camp ประดับแถบ 2 สี กองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 13 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ