วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม นพไหว้สาบูชาครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และ มูลนิธิ ตันติสุนทร (ท่านอุดร ตันติสุนทร) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนเรียนดีประพฤติดี ทุนประพฤติดีครอบครัวมีรายได้น้อย โดย ทุนทั้งหมด 100 ทุน เป็นจำนวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. มูลนิธิ ตันติสุนทร 2. เป็นการสนับสนุนจากห้างร้านสถานประกอบการ 3. ร้านค้าสวัสดิการ ภายในวิทยาลัย 4. ร้านค้า สหการ เอ็มทูเอ็ม 5. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 6. ร้านกาแฟ 7. ร้านค้ามอบทุนอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มทั้งหมด 16 ทุน และ นายกิตติพงษ์ เทพนิกร ผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้มาเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 21 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]