วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และระเบียบการปฏิบัติของ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการสอบปลายภาค
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดแนบตามนี้
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตากเรื่องการขายทอดตลาด ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตากเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก
»ประกาศเรื่อง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
»ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา และ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ครูที่ปรึกษาทุน (กสศ.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ” ภายใต้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย คณะครู งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้บริการฉีดวัคซีน (Pfizer) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เข็มที่ 1 จำนวนผู้เข้ารับวัคซีน ระดับชั้น ปวช. 1,308 คน ระดับชั้น ปวส. 457 คน รวมทั้งหมด 1,765 คน โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้กำลังใจผู้ที่มาฉีดวัคซีนครั้งนี้ ณ จุดให้บริการรับวัคซีน วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ