วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
»ตาราง กำหนดการสั่งซื้อ เครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563
»กำหนดเปิด และ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563
»ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
»ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
»วิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (หมวดเงินอุดหนุมนทั่วไป) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ตามรายละเอียดดังแนบ
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายนพพร ยะเขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด และ นายกิติชัย พรมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ในการเข้าตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ และได้เดินตรวจสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ตามอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกแผนก วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ได้มาติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับในที่ประชุม และได้เดินเยี่ยมชมการฝึกขับรถยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำใบขับขี่รถยนต์ การทำเจลล้างมือ การทำผัดไทย และขนมอลัว ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมทำความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิตสื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย