วิทยาลัยเทคนิคตาก

 »ข่าวสารประชาสัมพันธ์

»วิทยาลัยเทคนิคตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบ
»กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
»ตาราง กำหนดการสั่งซื้อ เครื่องแบบนักศึกษา อุปกรณ์การเรียน ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2563
»กำหนดเปิด และ ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2563
»ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
»ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
»รูปภาพกิจกรรม
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 - ประเภท พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้ง 2 ประเภท ในระดับประเทศ งานแข่งขันสาวไหม และการแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์ (พานพุ่ม) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดย สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) จัดอบรมออนไลน์ "การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ VLEARN" นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายอนุสรณ์ ดำรงค์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา เป็นวิทยากร พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนก เข้าร่วมประชุม วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม นพไหว้สาบูชาครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี และ มูลนิธิ ตันติสุนทร (ท่านอุดร ตันติสุนทร) ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ทุนเรียนดีประพฤติดี ทุนประพฤติดีครอบครัวมีรายได้น้อย โดย ทุนทั้งหมด 100 ทุน เป็นจำนวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. มูลนิธิ ตันติสุนทร 2. เป็นการสนับสนุนจากห้างร้านสถานประกอบการ 3. ร้านค้าสวัสดิการ ภายในวิทยาลัย 4. ร้านค้า สหการ เอ็มทูเอ็ม 5. คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 6. ร้านกาแฟ 7. ร้านค้ามอบทุนอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มทั้งหมด 16 ทุน และ นายกิตติพงษ์ เทพนิกร ผู้อำนวยการกลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้มาเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายณัฐกิจ ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

....................................................

»ข่าวครูไทย