วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และ การเขียนโปรแกรม PLC ให้กับนักเรียนทุน กสศ. ภายใต้กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาค ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด โดย วิทยากรให้ความรู้ นายบุญญาพัฒน์ อาชีวพฤกษากิจ ผู้จัดการที่ปรึกษางานขาย บริษัท ทีเคซี มิตซูตาก จำกัด และ นายศราวุธ หอมลำดวน ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน PLC และตู้คอนโทรล ร้านช่างเท่ห์เซอร์วิส พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 8 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ