วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ 2563 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด โดย วิทยากรให้ความรู้ นายอณาวรณ์ เที่ยงเอม ผู้จัดการศูนย์ Yamaha พิชยะยนต์ พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ