วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับ นายวิทยา โนนทอง หัวหน้าแผนกบุคคล และ นางสาวนพเก้า อิสสระจินดา เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแนะนำบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดยสาขาวิชาที่เปิดรับ อาทิ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และ ช่างกลโรงงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ