วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย นายณัฐกิจ ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 20 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]