วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตากเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 จำนวน: 8 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ