วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายนพพร ยะเขต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะลาด และ นายกิติชัย พรมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ในการเข้าตรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ และได้เดินตรวจสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร ตามอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทุกแผนก วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 16 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]