วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผนอาชีวศึกษา ได้มาติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเมืองเป้าหมายและเมืองชายแดนกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ภายใต้แผนบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวให้การต้อนรับในที่ประชุม และได้เดินเยี่ยมชมการฝึกขับรถยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำใบขับขี่รถยนต์ การทำเจลล้างมือ การทำผัดไทย และขนมอลัว ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 10 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]