วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมทำความเข้าใจด้านเทคนิคการผลิตสื่อออกอากาศสถานีโทรทัศน์ VEC TV CHANNEL 53 นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]