วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การประชุมเพื่อมอบนโยบาย เรื่อง “แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ” Digital Education Excellence Platform : Deep นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคตาก จำนวน: 6 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]