วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และระเบียบการปฏิบัติของ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการสอบปลายภาคประกาศวิทยาลัยเทคนิคตาก เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และระเบียบการปฏิบัติของ นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการสอบปลายภาค
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ