วิทยาลัยเทคนิคตาก

 



ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์










เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ