วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์แนบ:ดาวน์โหลด

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ