วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหาร และ ครู ที่ได้เข้าศึกษาดูงานระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการสถานศึกษา (EDR) บนระบบ Cloud Server เพื่อติดตามผู้เรียนในการลดปัญหาการออกเรียนกลางคัน และเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 10 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ