วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าเยี่ยมเยียน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะ ในโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตาก โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 3 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ