วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา มีฐานะยากจน มีความประพฤติดี โดยได้รับทุนจาก 1. อาจารย์ศลิษา ภิรมย์รัตน์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 2. ทุนเหล่ากาชาด จังหวัดตาก จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้ารับทุนในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 - วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 3 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ