วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชา กับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ทักษะการผสมเครื่องดื่ม แผนกวิชาการโรงแรม โดยมี นางสาวพรทวี กาแก้ว ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วิทยากรโดย นายสุบิน แสนแปง ผู้ฝึกสอนหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับบาร์ สถานประกอบการ : บริษัท บ้านลุงทอม จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน: 15 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ