วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปี 2566 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ข้างตึกอำนวยการ) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ (รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เป็นประธานในพิธีฯ จำนวน: 4 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ