วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย การดำเนินงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานปกครอง เข้าร่วมการประชุม รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ