วิทยาลัยเทคนิคตาก

 ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายโชติเวชณ์ อิ้งเกลี้ยง ประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม มอบถ้วยประกาศเกียรติคุณ โครงการนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร : ตู้แช่ผลไม้ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร โครงการ Archewit food safety : พัฒนานวัตกรสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เวทีขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัย (Good safety) นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขางานการบัญชี 1. นางสาวกมลพร กุดแก้ว 2. นางสาวรุจิรดา คำหมี 3. นางสาวทิพย์นารี พะกะยะ โดยมี ครูที่ปรึกษาโครงการ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล 2. นางสาวนาตยา กาวีแห โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมรับถ้วยประกาศเกียรติคุณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 13 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ