ชื่ออัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2565 โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 19 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1] [2]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ