ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 11 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ